Activitats

 

Està programat fer periòdicament diferents activitats:

  • Xerrades sobre temes relacionats amb el món de les plantes: hortalisses, ornamentals o aromàtiques
  • Tallers de sembra
  • Compostatge
  • Mètodes d’horticultura
  • Promoció de depredadors de plagues i atracció de plagues a plantes concretes
  • Treballs manuals (materials reciclables)
  • Composicions florals
  • Visites a finques agrícoles particulars (visites durant la sembra i recol·lecció del cereal, alfals i fruita dolça)