Nota legal

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Vilahorts informa que és titular del website www.vilahorts.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Vilahorts informa de les següents dades: Vilahorts amb amb domicili social a La Via, 3 25222 Sidamon (Lleida) - Espanya. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@vilahorts.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de Vilahorts confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per la pàgina de Vilahorts, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de Vilahorts proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis per Vilahorts per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Vilahorts contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Vilahorts no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. Vilahorts declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Vilahorts no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

Vilahorts es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i Vilahorts es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Vilahorts, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona (Espanya). Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Vilahorts es reserva el dret a utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per a facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Vilahorts informa que les cookies associen a l’usuari anònim i el seu ordenador, i no proporcionen per si el nom i els cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que l’informe de la recepció de cookies, podent, si ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés al website Vilahorts no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vilahorts informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Vilahorts amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Vilahorts informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: La Via, 3 25222 Sidamon (Lleida) - Espanya. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per si o com a cessionària, a Vilahorts Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de Vilahorts.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Vilahorts es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i Vilahorts es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Vilahorts, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona (Espanya).